Novosti

ULAZAK U ZAVRŠNU FAZU PROJEKTA

S datumom 1. 4. 2022. ulazimo u završnu fazu, zadnje tromjesječje, projekta “Zaželi, radi, pomaži!”.  Činjenica je to koja nas rastužuje, ali kako je od početka rečeno, projekt ima svoje trajanje i polako se tome približavamo. Zaposlenice rade do 1. 7. 2022., a sada koriste razmjerni dio godišnjeg odmora za 2022. godinu. Zadnji mjesec rada, lipanj, provest će u radnim aktivnostima i druženju s korisnicima.

Svi smo u očekivanju i nadi da će zaživjeti Faza III. projekta Zaželi i da će se osigurati pomoć u kući za naše starije i nemoćne sugrađane, kao i radna mjesta za žene koje u ovom poslu vide svoju priliku za rad.

Do tada, korisnike upućujemo da provjere u Centru za socijalnu skrb imaju li pravo na uslugu Pomoć u kući* (Odjeljak 12, Zakon o socijalnoj skrbi 18/22) te se obrate župnim Caritasima, i udruzi Goldy, Goldy (br. tel. 095 559 04 44).

Iako s tugom, želimo ove zadnje dane provesti radosno jer za tugu uvijek ima vremena. Svi smo sretni i zahvalni da smo imali i još imamo ovu mogućnost rada i pomaganja drugima što donosi ono izvorno i iskreno zadovoljstvo i nutarnju sreću.

*Usluga pomoć u kući

Usluga pomoć u kući obuhvaća organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i obavljanje ostalih svakodnevnih potreba

Usluga pomoć u kući priznaje se:

 • osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe
 • osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe
 • starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za priznavanje prava

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući su da:

 • osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
 • osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi
 • osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
 • prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice), a nije veći od 2000 kuna (400 posto osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.
 

Što obuhvaća pomoć u kući

Pomoć u kući obuhvaća:

 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
 • obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pružatelji usluge pomoć u kući

Uslugu pomoć u kući mogu pružati centri za pomoć u kući, domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe i obrtnici koji pružaju socijalne usluge te fizičke osobe koje usluge pomoći u kući obavljaju kao profesionalnu djelatnost.

Ostvarivanje prava

Postupak provode Centri za socijalnu skrb nadležni prema prebivalištu korisnika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *