Galerija

Načelnik Filipović pri dodjeli bicikala zaposlenicama Općine Kloštar Ivanić

 

Zaposlenice Grada Ivanić-Grada i Gradonačelnik Javor Bojan Leš

 

Načelnik Magdić pri dodjeli bicikala zaposlenicama Općine Križ

 

Edukacija zaposlenica u prvom radnom danu

 

 

1. radni dan