O projektu

Grad Ivanić-Grad sklopio je 19. 2. 2020. s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP. 02.1.1.05.0327. Tim je Ugovorom odobreno financiranje projekta „Zaželi, radi, pomaži!“ u vrijednosti 3.110.593,20 kn kojeg Europski socijalni fond sufinancira u 100% iznosu, što znači da je projekt u cijelosti financiran sredstvima EU.

Partneri na projektu su Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić te obvezni partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad.

 

Projekt „Zaželi, radi, pomaži!“ provodi se u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje u sklopu Europskoga socijalnog fonda. Projektom je zato zaposleno 16 žena koje pripadaju skupini teže zapošljivih osoba (osobe s najviše završenom srednjom školom prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, s naglaskom na osobe starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, pripadnice nacionalnih manjina i dr.) na period od 24 mjeseca.

Zaposlene žene će pružati usluge pomoći u kući za najmanje 64 korisnika s područja Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić koji su starije životne dobi i/ili u nepovoljnom položaju te im je pomoć u kući dobrodošla. Usluge pomoći u kući odnose se na pomoć u čišćenju, kuhanju, peglanju, donošenju namirnica i lijekova, plaćanja računa te šetnji i druženja. Time se potiče deinstitucionalizacija starijih osoba, njihova socijalna uključenost te skrb lokalne zajednice za njihovu psihofizičku dobrobit i povećanje kvalitete života.

 

Tijekom projekta provest će se obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih žena kojim će one steći uvjerenje o osposobljavanju, a što se upisuje u e-radnu knjižicu. Time će one poboljšati svoj status na tržištu rada te lakše naći zaposlenje po isteku projekta.

Za provedbu projekta zaposlenim je ženama dodijeljen gradski bicikl kako bi na zdraviji, ekonomičniji i ekološki prihvatljiv način obilazile korisnike. Za planiranje i bilježenje radnih aktivnosti dodijeljen im je tablet, a čijim će korištenjem unaprijediti svoje vještine korištenja računala.

Za čišćenje domova i održavanje higijene korisnika osigurano je 64 paketa higijenskih potrepština u max. iznosu od 200,00 kn po korisniku.

 

Cilj projekta:

  1. Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada nezaposlenim, teže zapošljivim ženama i pripadnicama ranjivih skupina
  2. Ženama s lošijim položajem na tržištu rada i pripadnicama ranjivih skupina unaprijediti položaj na tržištu rada putem stjecanja uvjerenja o obrazovanju ili osposobljavanju
  3. Povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika – osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

                                                                                                         

16 zaposlenih žena  – 64 korisnika 

 

Ukupna vrijednost projekta:

3.110.593,20 kn

Iznos koji sufinancira EU:

100% sufinaciran iznos

 3.110.593,20 kn

Razdoblje provedbe projekta:

30 mjeseci

19.2.2020.-18.8.2022.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Poziv UP. 02.1.1.05 „Zaželi-program zapošljavanja žena“