Kontakt

KONTAKT:

                                      KORISNIK PROJEKTA:                                       

GRAD IVANIĆ-GRAD

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad

OiB: 52339045122 // MBS: 2681692

Žiro-račun: 2484008-1815800006

IBAN: HR4824840081815800006

Centrala telefon: +385 1 2831 360

Fax: +385 1 2881 678

E mail: grad@ivanic-grad.hr

www.ivanic-grad.hr

 

PARTNERI PROJEKTA:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ                                                                                                                           OPĆINA KRIŽ

Općina Kloštar Ivanić                                                                                                                                         Općina Križ

Školska 22                                                                                                                                                            Trg Svetog Križa 5

10312 Kloštar Ivanić                                                                                                                                           10314 Križ

OIB: 18133797436                                                                                                                                              OIB: 94115544733

Tel:   01 / 2892 341                                                                                                                                              Tel: 01/2831-510

Fax:  01 / 2892 450                                                                                                                                              Fax: 01/2831-523

Web: www.klostar-ivanic.hr                                                                                             Web: http://www.opcina-kriz.hr/

 

VODITELJICA PROJEKTA:

Valentina Šipuš, sveučilišna specijalistica socijalne politike

 Broj mobitela: 099 561 45 64

 E-mail:  valentina.sipus@ivanic-grad.hr

 Adresa: Poduzetnička cesta 11,  Ivanić-Grad

ASISTENTICA PROJEKTA U OPĆINI KRIŽ:

Maja Dundović Pleša, mag.nov.

Broj telefona:   +385 01 28 31 519

Broj mobitela:  091 2824 511

E-mail:  maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr

Adresa: Trg Svetog Križa 5, Križ

ASISTENTICA PROJEKTA U OPĆINI KLOŠTAR IVANIĆ:

Katarina Salopek, ekonomistica

Broj mobitela: 099 614 3654

E-mail: katarina.salopek@klostar-ivanic.hr

Adresa: Školska 22, Kloštar Ivanić