RADNE AKTIVNOSTI

Uređivanje dvorišta
Uređivanje dvorišta
Pranje suđa
Topli mirišljavi kruh
Slaganje drva- zimi najčešća radna aktivnost
I druženje i pomoć
Raspodjela paketa
Neki imaju više vještina
Osobna njega
Praćenje zdravlja naših korisnika
Igra Čovječe, ne ljuti se!
Sve je spremno za posao
Da se brže i lakše stigne